Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Laser STB1 (350mm)

  • Εφαρμογή: Οπλισμένο σκυρόδερμα, σωλήνες από σκυρόδερμα  λίνιες και πλάκες  πεζοδρομίου
  • Κατάσκευή: Κατάσκευασμένος στην Γερμανία με Λέιζερ Συγκόλληση αδαμαντοφόρων πλακιδίων για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια
  • Τύπος στεφάνης: Σχήματος βέλους με εγκοπές κατασκευασμένος για ακριβής κοψίματα
  • Είδος Κοπής: Υγρή και ξηρή Κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Αρμοκόφτης  μεγαλύτερος των 4.5 kW