Οπλισμένο Σκύροδεμα – Cutting Ring

  • Εφαρμογή: Γενικής Χρήσης οπλισμένο σκυρόδερμα σκληρή τοιχοποιία και παρόμοια υλικά.
  • Κατασκευή: Λέιζερ Συγκόλληση αδαμαντοφόρων πλακιδίων για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια
  • Τύπος στεφάνης: Με εγγοπές για μεγάλη ταχύτητα
  • Είδος Κοπής: Υγρή Κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Αρμοκόφτης