Βίδες Γυψοσανίδας – TROMP

Αυτοδιάτρητη βίδα γυψοσανίδας με μαύρο φωσφορικό, εσοχή Philips και χωρητικότητα διάτρησης 0,6mm. Αντίδραση στη φωτιά Κατηγορία Α1

Κατηγορία: