Βίδες Γυψοσανίδας – VPL

Βίδες Γυψοσανίδας με εσοχή Philips, ικανότητα διάτρησης : 0.8mm και αντίδραση στη φωτιά A1

Χαρακτηριστικά:

  • Αιχμηρές Διπλές Άκρες
  • Ειδική κεφαλή σφηνώνει τέλια στα πάνελς
  • Υψηλής Αντοχής
Κατηγορία: