Ακονιστήρι BSG 220

Ακονιστήρι BSG 220

Η εργασία τροχίσματος ελέγχεται επακριβώς μέσω του κινητού  φορείου.

Κωδικός προϊόντος: 0223185 Κατηγορία: