Βίδες για μπετόν – VF

Βίδες για Μπετον με κυλινδρική Κεφαλή

Κατάλληλες για: Μπετόν, Τόυβλο Γεμάτο, Ξύλο
Μερικώς Κατάλληες για: Ελαφρομπετόν, Τόυβλο Θερμομονωτικό, Τόυβλα Ελαφρομπετόν

Εσoχή T15 – Ø5
Εσoχή T30 – Ø7,5

 

Κατηγορία: