Σκυρόδεμα – Concrete Looping (350mm)

  • Εφαρμογή: Μπετόν. Ιδανικός για δημιουργία καναλιών
  • Κατασκευή: Κατασκευασμένος στην Γερμανία με Συγκόλληση
  • Τύπος στεφάνης: Με φαρδιές εγκοπές
  • Είδος Κοπής: Υγρή κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Ασφαλτοκόπτη από 10-50 kW