Τσιμεντοπηλός- Knauf Pilomax

Τσιμεντοειδές μίγμα, έτοιμο προς χρήση