Τρίτο χέρι Σοβά – Peletico

Σοβάς τελικής στρώσης με βάση το τσιμέντο για εσωτερικές επιφάνειες.