Τούβλα 20 x 25 x 30 (9Τρυπα Θερμομονωτικά)

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.182 W/mk. ( Για τοίχος Πάχους 25cm)

Κωδικός προϊόντος: 2301065 Κατηγορία: