Τούβλα 10 x 25 x 30

Κάλυψη διαφέρει: -13 τεμ. (0.25 x 0.30) για τοίχο 10 εκ. -32 τεμ. (0.10 x 0.30) για τοίχο 25 εκ.

Κωδικός προϊόντος: 1901004 Κατηγορία: