Σπάτουλα Λεπτή – Peletico Pelemura

Λεπτόκοκκη σκόνη σπατουλαρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο για χρήση σε εσωτερικές επιφάνειες.

Κατηγορία: