Λεπτόκοκκη Σπάτουλα- VECHRO Ultra Smaltoplast Fix

Χονδρόκοκκος γεμιστικός τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη για εσσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Κατηγορία: