Γκρίζο Τσιμέντο

Μπορή να χρησιμοποιηθεί για μπετόν και σοβάδες.