Άσφαλτο – Laser FA-ULTRA (350mm)

  • Εφαρμογή: Άσφαλτος και άλλα παρόμοια τραχύ υλικά
  • Κατασκευή: Λέιζερ Συγκόλληση αδαμαντοφόρων πλακιδίων για μεγαλυτερη αντοχή και ασφάλεια
  • Τύπος στεφάνης: Με λεπτές εγκοπές και προστασία από υποκοπή
  • Είδος Κοπής: Υγρή Κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Ασφαλτοκόπτη
Κωδικός προϊόντος: 2909574 Κατηγορία: