Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25133K 800W

220.70

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25134KP 800W

263.10

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25417KT 1000W

649.90

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 2444 800W

152.88

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 2660 QUICK 850W

217.36

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 2860 QUICK 880W

256.88

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 3250 800W

349.44

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 3251 800W

382.72

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Milwaukee PH26T 800W

239.00

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Milwaukee PH26TX 800W

269.00

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Milwaukee PH27X 800W

219.00

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Milwaukee PLH28-XE 800W

480.00