Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25033K 710W

193.40