Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25413K 1000W

533.20

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25430K 1000W

512.10

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Milwaukee PH30 POWER X 1030W

395.00