Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25413K 1000W

533.20

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25417KT 1000W

649.90

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25430K 1000W

512.10

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 3250 800W

349.44

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 3251 800W

382.72