Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25333K 950W

385.60

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25334K 950W

438.90

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25335K 950W

599.00

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Milwaukee PH30 POWER X 1030W

395.00