Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Metabo KHE 2444 800W

152.88