Κυκλοπαλμικά Τριβεία 150mm

Dewalt D26410 400W

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 150mm

Metabo SXE 450 Turbo Tec 450W

271.44

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 125mm

Milwaukee ROS125E 300W

159.00