Παλμικά Τριβεία

Metabo SRE 4350 350W

273.52

Παλμικά Τριβεία

Metabo SRE 4351 350W

305.76

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 150mm

Metabo SXE 150-2.5BL 350W

710.32

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 125mm

Metabo SXE 3125 310W

162.24

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 150mm

Metabo SXE 3150 310W

118.56

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 125mm

Metabo SXE 425 320W

229.84

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 150mm

Milwaukee ROS150E-2 440W

250.00

Κυκλοπαλμικά Τριβεία 125mm

RYOBI ROS300 300W

69.00