Κυκλοπαλμικά Τριβεία 150mm

Dewalt D26410 400W

Πολυεργαλεία

DEWALT DWE315KT 300W

252.90

Γωνιακοί Τροχοί 115mm

DEWALT DWE4016 730W

78.10

Γωνιακοί Τροχοί 115mm

DEWALT DWE4056 800W

93.00

Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4057 800W

87.00

Γωνιακοί Τροχοί 115mm

Dewalt DWE4156 900W

99.20

Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4157 900W

99.20

Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4157F 900W

153.70

Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4217 1200W

167.40

Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4237 1400W

179.80

Ρυθμίζομενοι Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4257 1500W

205.40

Ρυθμίζομενοι Γωνιακοί Τροχοί 125mm

Dewalt DWE4357 1700W Brushless

265.30