Λένε ότι οι λεπτομέρειες μετατρέπουν κάτι συνηθισμένο στα ξεχωριστά. Κεραμίδια στέγης από την Ιταλία, που ταιριάζουν σε κάθε στυλ σπιτιού