Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Inverter – DC/AC (12V-400W)

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Multimeter – Clamp Meter

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Re-Threading Tool (3.5 X 0.6)

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Re-Threading Tool (4 X 0.6)

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Wire Stripper – Automatic

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Wire Stripper – Automatic (0.5mm – 2mm)

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Wire Stripper – Automatic (1mm – 3.2mm)

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Ακροδέκτες Σετ (50 Τεμάχια)

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Καταβίδια – Μονωμένα

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Κατσαβίδια Σετ – Μονωμένα

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Πένσα Ακροδεκτών Σετ

Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρολόγου

Πένσα Καλωδίου Ίντερνετ