Εργαλεία Βαφής και Αναλώσιμα

Αναδευτήρας (90x600mm)

Εργαλεία Βαφής και Αναλώσιμα

Αναδευτήρας 15kg

Εργαλεία Βαφής και Αναλώσιμα

Δίσκος Βαφής (36x26cm)

Εργαλεία Βαφής και Αναλώσιμα

Δοχείο Μπογιάς (15x32cm)