Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25481K 1060W

540.60

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25614K 1350W

726.60

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25733K 1600W

932.40

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25773K 1700W

1,065.10

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25810K 1050W

463.70

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25832K 1350W

731.60

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25872K 1600W

781.20

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Metabo KH 5-40 1010W

463.84

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Metabo KHEV 11-52 BL

981.76

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Metabo KHEV 5-40 BL 1150W

732.16

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Metabo KHEV 8-45 BL 1500W

841.36

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Milwaukee 500ST 1100W

595.00