Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Dewalt D25899K 1500W

767.50

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Dewalt D25902K 1550W

901.00

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Dewalt D25951K 1600W

1,132.00

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Dewalt D25960K 1600W

1,292.00

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Dewalt D25961K 1600W

1,319.30

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Dewalt D25981K 2100W

1,998.80

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Metabo MHEV 11 BL 1500W

928.72

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Metabo MHEV 5 BL 1150W

732.16

Κατεδαφιστικά (SDS MAX)

Milwaukee K1000S 1750W

1,150.00