Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Κουβάς – Σοβά/Σπάτουλας (12lt)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Κουβάς – Σοβά/Σπάτουλας (20lt)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Κουβάς (18lt)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Πανιά – Ανοικτόχρωμα (10kg)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Πανιά – Άσπρα (10kg)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Πανιά – Μάλλινα Άαπρα (1kg)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Πανιά – Μάλλινα Άαπρα(10kg)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Πανιά – Χρωματιστά (10kg)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Σκούπα – Συνθετικό μαλί (30cm)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Σκούπα (30cm)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Σκόυπα (60cm)

Εργαλεία και Αξεσουάρ Καθαρισμού

Σκόυπάκι Χεριού