Δισκοπρίονα

Dewalt D23700 1750W

380.60

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25033K 710W

193.40

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25133K 800W

220.70

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25134KP 800W

263.10

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25144K 900W

291.40

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25333K 950W

385.60

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25334K 950W

438.90

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25335K 950W

599.00

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25413K 1000W

533.20

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25417KT 1000W

649.90

Σκαπτικά Κρουστικά Περιστροφικά Πιστολετα (SDS Plus)

Dewalt D25430K 1000W

512.10

Σκαπτικα Κρουστικά-Περιστροφικά Πιστολετα (SDS MAX)

Dewalt D25481K 1060W

540.60