Δονητικός Πήχης με προεκτάσεις

Το ειδικό προφίλ αλουμινίου με σχήμα σφήνας, διευκολύνει την ολίσθηση στους οδηγούς. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνει το περίσσιο σκυρόδεμα και να το σέρνει, να προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εργασία και το χειριστή.