Γενικής Χρήσης – Laser TS PLUS (300mm)

  • Εφαρμογή: Γενικής Χρήσης πολύ σκληρά υλικά
  • Κατασκευή: Λέιζερ Συγκόλληση αδαμαντοφόρων πλακιδίων για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια
  • Τύπος στεφάνης: Με εγκοπές και αυλακώσεις
  • Είδος Κοπής: Υγρή και ξηρή Κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Αρμοκόφτης