Λαμαρινόβιδες βίδες Μεγαλή Κεφαλή – VM

Αυτοδιάτριτες βίδες για μεταλλο με εσοχή Philips και μέγιστο πάχος λαμαρίνας 0,6+0,6mm

Κατηγορία: