Λαμαρινόβιδες Βίδες με Στρογγυλή Κεφαλή – AF STEEL TC

Βίδες Αυτοδιάτριτες με Στρογγυλή Κεφαλή, εσοχή Philips σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7970

Κατηγορία: