Αυτοδιάτρητες Βίδες με Στρογγυλή Κεφαλή AP-STEEL TC

Αυτοδίατρητη Βίδα με Στρογγυλή Κεφαλή AP-STEEL TC 

Αυτοδιάτρητη Βίδα με Στρογγυλή Κεφαλή σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7970. Εσοχή για μύτη Philips, μέγιστο πάχος διάτρησης 0-7-5.25mm και ταχύτητα 2000rpm.

Κατηγορία: