Κόλλα/Σφραγιστικό Υψηλής Θερμότητας Κόκκινο – Silicone High Temperature Red

Στεγανοποιητική σιλικόνη ανθεκτική στη θερμότητα.

Ιδιότητες:

  • Ανθεκτικό στη θερμότητα έως 260°C, αφού σταθεροποιηθεί πλήρως και έως τους 300°C προσωρινά (για περίπου 1 ώρα)
  • Εύκολη εφαρμογή
  • Δεν επιδέχεται βαφή
  • Το στεγανοποιητικό ενδέχεται να διασταλεί κατά την επαφή με λίπος, λάδι, ψυκτικό ή καύσιμα.