Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Laser X500 (800mm)

  • Εφαρμογή: Σκυρόδερμα, Οπλισμένο σκυρόδερμα, Παλιό σκυρόδερμα και παρόμοια υλικά
  • Κατασκευή: Κατάσκευασμένος στην Γερμανία με Λέιζερ Συγκόλληση αδαμαντοφόρων πλακιδίων για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια
  • Τύπος στεφάνης: Με λεπτές εγκοπές για μεγάλη αντοχή και ταχύτητα
  • Είδος Κοπής: Υγρή Κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Ασφαλτοκόπτης από 7.5-20 kW
Κωδικός προϊόντος: 0600407 Κατηγορία: