Βύσματα με Νίκελ Κεφαλή Στρογγυλή – TUV

Βύσματα με Νίκελ Κεφαλή Στρογγυλή – TUV

Κατάλληλα για: Μπετόν, Πέτρα, Τούβλο Γεμάτο, Ελαφρομπετόν
Μερικώς Καταλληλα για: Τούβλο Θερμομονωτικό, Τούβλο

Κατηγορία: