Πορτογαλικού Τύπου Rossa

Κλασικό Πορτογαλικού Τύπου

Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής που αντιπροσωπεύουν μια ολόκληρη παράδοση στο κτίριο.

Το πιο διαδεδομένο κεραμίδι επανεξετάστμένο από μια πιο σύγχρονη άποψη.

Κωδικός προϊόντος: 1902014 Κατηγορία: