Κλιπ Στερέωσης Σωλήνας Βαρετού Τύπου Με Επένδυση – CPI

Κλιπ Σωλήνας Βαρετού Τύπου Με Επένδυση – CPI

Εφαρμογές: Μπετόν, Ελαφρομπετόν, Τούβλο Γεμάτο, Τούβλο, Μπλοκ Ελαφρομπετόν