Γρασέρα Draper 500cc

Λειτουργεί με  ελατηρίο και εμβόλο βαρετού τύπου. Έρχεται πλήρης με σωλήνάκι, υδραυλικό συνδετήρα και μοχλό.  Χωρητικότητα 400g.

Ασφαλής πίεση εργασίας: 40MPa (6000 psi).