Βύσμα Μεταλικό Σφήνα με Ροδέλα Friulsider 15 x 50 (12mm Πάσο)

Βύσμα Μεταλικό Σφήνα Ροδέλα

Κατάλληλο για: Σκυρόδεμα, Πέτρα
Πιστοποιητικά: Μη σκησμένου Σκυροδέματος, Πολλαπλή χρήση για μη δομικές εφαρμογές σε σκισμένο και μη σκισμένο σκυρόδεμα, Πυράντοχο R120

Μη σκισμένο Σκυρόδεμα 1
Μη σκισμένο Σκυρόδεμα 2
 Γενικής Χρήσης σε Σκισμένο και μη Σκισμένο Σκυρόδεμα1
Γενικής Χρήσης σε Σκισμένο και μη Σκισμένο Σκυρόδεμα 2 

Κωδικός προϊόντος: 2904226 Κατηγορία: