Βύσμα Μεταλικό Σφήνα Friulsider 20 x 65mm (16mm Πάσο)

Βύσμα Μεταλικό Σφήνα 

Κατάλληλο για: Σκυρόδεμα, Πέτρα
Πιστοποιητικά: Μη σκησμένου Σκυροδέματος, Πολλαπλή χρήση για μη δομικές εφαρμογές σε σκισμένο και μη σκισμένο σκυρόδεμα, Πυράντοχο R120

Μη σκισμένο Σκυρόδεμα 1
Μη σκισμένο Σκυρόδεμα 2
 Γενικής Χρήσης σε Σκισμένο και μη Σκισμένο Σκυρόδεμα1
Γενικής Χρήσης σε Σκισμένο και μη Σκισμένο Σκυρόδεμα 2 

Κωδικός προϊόντος: 29014420 Κατηγορία: