Βίδες Γυψοσανίδας Αυτοδιάτρητες – TROMP

Αυτοδιάτρητη βίδα γυψοσανίδας με μαύρο φωσφορικό, εσοχή Philips και ικανότητα διάτρησης 2mm. Αντίδραση στη φωτιά: Κατηγορία Α1

Κατηγορία: