Γρασέρα Draper Βαρετού Τύπου 500cc

Για μεσαία ή βαρίας πυκνότητας γράσο για γεωργικές, αυτοκίνητες ή βιομηχανικές εφαρμογές. Βαρέως τύπου ελατήριο, εμβόλο και βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα.

Πλήρης με σωλήνάκι μετάδωσης, υδραυλικό σύνδεσμο και μεταλλικό χέρι.  Κατάλληλο για φυσίγγιο 400g, 

Ασφαλής πίεση λειτουργίας: 62Mpa (9000 psi).
Σπείρωμα: 1/8 “BSPT.