Γρασέρα Draper Μικρή 100cc

Χρήσιμο εργαλείο για λίπανση μηχανημάτων κήπου, αυτοκινήτων κ.α