Μαρκούτζι 4m (Καδένα + Μαρκούτζι + Κεφαλή 48mm)

Other Available Sizes : 1.5m x Φ25, 4m x Φ25, 1,5m x Φ38, 3m x Φ38, 1m x Φ48, 5m x Φ48