Αδαμαντοφόρα Ποτήρια Καροτίερας KBF PREMIUM

Για  οπλισμένο σκυρόδερμα και τούβλο