Σκυρόδεμα – Luxor (1000mm)

  • Εφαρμογή: Γενικής Χρήσης, Σκυρόδερμα, Τούβλα και παρόμοια υλικά
  • Κατασκευή: Κατασκευασμένος στην Γερμανία με  Λέιζερ συγκόλληση αδαμαντοφόρων πλακιδίων για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια
  • Τύπος στεφάνης: Σχήματος U
  • Είδος Κοπής: Υγρή Κοπή
  • Τύπος εργαλείου: Wall Saw